Befallning i plural

Befallning är ordet.

Plural för befallning är befallningar, befallningarna, befallningars och befallningarnas.

Vad är plural för befallning?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet befallning. Plural av befallning är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet befallning.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet befallning. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet befallning har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder befallning?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av befallning så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/befallning

Du kan också söka efter befallning direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=befallning

Mer information om ordet befallning:

Ordet befallning består allt som allt av 10 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 10 bokstäverna är 7, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till befallning:

Befallning har dessa synonymer: kommando, kommendera, order, tillsägelse

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet befallning, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på befallning?

Följande ord rimmar med befallning: ding, king, ring, ting, aning, bling, kring, pling, sting, sving, thing, tjing, tving, amning, beting.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord