Generalorder i plural

Generalorder är ordet.

Plural för generalorder är generalordrar, generalordrarna, generalordrars och generalordrarnas.

Vad är plural för generalorder?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet generalorder. Plural av generalorder är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet generalorder.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet generalorder. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet generalorder har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder generalorder?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av generalorder så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/generalorder

Du kan också söka efter generalorder direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=generalorder

Mer information om ordet generalorder:

Ordet generalorder består allt som allt av 12 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 12 bokstäverna är 7, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 5.

Vad rimmar på generalorder?

Följande ord rimmar med generalorder: er, cer, Jer, ler, mer, ner, Per, per, uer, aber, azer, boer, eder, eger, eker.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord