Beställning i plural

Beställning är ordet.

Plural för beställning är beställningar, beställningarna, beställningars och beställningarnas.

Vad är plural för beställning?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet beställning. Plural av beställning är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet beställning.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet beställning. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet beställning har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder beställning?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av beställning så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/beställning

Du kan också söka efter beställning direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=beställning

Mer information om ordet beställning:

Ordet beställning består allt som allt av 11 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 11 bokstäverna är 8, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till beställning:

Beställning har dessa synonymer: bokning, order

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet beställning, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på beställning?

Följande ord rimmar med beställning: ding, king, ring, ting, aning, bling, kring, pling, sting, sving, thing, tjing, tving, amning, beting.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 3 ord som på något sätt liknar ordet beställning: beställningsnummer, bordsbeställning och tidsbeställning.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord