Bus i plural

Bus är ordet.

Plural för bus är bus, busen och busens.

Vad är plural för bus?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet bus. Plural av bus är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet bus.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet bus. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet bus har vi i vår databas 3 plural.

Vad betyder bus?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bus så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/bus

Du kan också söka efter bus direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bus

Mer information om ordet bus:

Ordet bus består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 5 synonymer inlagda.

Synonymer till bus:

Bus har dessa synonymer: hyss, otyg, pojkstreck, påhitt, spratt

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet bus, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på bus?

Följande ord rimmar med bus: dus, hus, lus, mus, rus, sus, anus, blus, brus, flus, grus, krus, ljus, onus, opus.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 91 ord som på något sätt liknar ordet bus Här kommer de tio första: adressbuss, arbus, arkebusering, bambuskott, biogasbuss, bokbuss, buse, busenkel, busfrö och busig.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord