Spratt i plural

Spratt är ordet.

Plural för spratt är spratt, spratten, spratts och sprattens.

Vad är plural för spratt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet spratt. Plural av spratt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet spratt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet spratt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet spratt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder spratt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av spratt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/spratt

Du kan också söka efter spratt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=spratt

Mer information om ordet spratt:

Ordet spratt består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 5 synonymer inlagda.

Synonymer till spratt:

Spratt har dessa synonymer: bus, påhitt, skoj, skämt, streck

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet spratt, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på spratt?

Följande ord rimmar med spratt: att, datt, latt, Natt, natt, watt, gatt, katt, matt, fatt, patt, Matt, satt, ratt, hatt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 2 ord som på något sätt liknar ordet spratt: sprätt och sprätthöns.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord