Brus i plural

Brus är ordet.

Plural för brus är brus, brusen och brusens.

Vad är plural för brus?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet brus. Plural av brus är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet brus.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet brus. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet brus har vi i vår databas 3 plural.

Vad betyder brus?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av brus så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/brus

Du kan också söka efter brus direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=brus

Mer information om ordet brus:

Ordet brus består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till brus:

Brus har dessa synonymer: knaster, sorl, sorla, störningar

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet brus, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på brus?

Följande ord rimmar med brus: bus, dus, hus, lus, mus, rus, sus, anus, blus, flus, grus, krus, ljus, onus, opus.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 3 ord som på något sätt liknar ordet brus: brusande, brushane och brusten.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord