Opus i plural

Opus är ordet.

Plural för opus är opus, opusen och opusens.

Vad är plural för opus?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet opus. Plural av opus är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet opus.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet opus. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet opus har vi i vår databas 3 plural.

Vad betyder opus?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av opus så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/opus

Du kan också söka efter opus direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=opus

Mer information om ordet opus:

Ordet opus består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till opus:

Opus har dessa synonymer: verk

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet opus, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på opus?

Följande ord rimmar med opus: bus, dus, hus, lus, mus, rus, sus, anus, blus, brus, flus, grus, krus, ljus, onus.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord