Paus i plural

Paus är ordet.

Plural för paus är pauser, pauserna, pausers och pausernas.

Vad är plural för paus?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet paus. Plural av paus är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet paus.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet paus. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet paus har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder paus?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av paus så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/paus

Du kan också söka efter paus direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=paus

Mer information om ordet paus:

Ordet paus består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 10 synonymer inlagda.

Synonymer till paus:

Paus har dessa synonymer: andrum, avbrott, bensträckare, break, intermission, mellanakt, rast, time-out, uppehåll, vilostund

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet paus, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på paus?

Följande ord rimmar med paus: rus, lus, dus, mus, sus, hus, bus, Zeus, Snus, krus, opus, anus, brus, onus, ljus.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 7 ord som på något sätt liknar ordet paus: diapaus, fikapaus, kaffepaus, kisspaus, matpaus, pausande och vilopaus.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord