Buse i plural

Buse är ordet.

Plural för buse är busar, busarna, busars och busarnas.

Vad är plural för buse?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet buse. Plural av buse är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet buse.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet buse. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet buse har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder buse?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av buse så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/buse

Du kan också söka efter buse direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=buse

Mer information om ordet buse:

Ordet buse består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 7 synonymer inlagda.

Synonymer till buse:

Buse har dessa synonymer: bandit, ligist, odåga, ohyfsad typ, råskinn, skojare, skurk

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet buse, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på buse?

Följande ord rimmar med buse: se, afse, anse, avse, bese, dase, ense, inse, kase, kuse, lase, lyse, Mose, Osse, pose.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 4 ord som på något sätt liknar ordet buse: arkebusering, busenkel, flåbuse och snorbuse.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord