Kuse i plural

Kuse är ordet.

Plural för kuse är kusar, kusarna, kusars och kusarnas.

Vad är plural för kuse?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet kuse. Plural av kuse är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet kuse.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet kuse. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet kuse har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder kuse?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av kuse så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/kuse

Du kan också söka efter kuse direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=kuse

Mer information om ordet kuse:

Ordet kuse består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till kuse:

Kuse har dessa synonymer: fåle, häst, snorkråka, travare

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet kuse, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på kuse?

Följande ord rimmar med kuse: se, afse, anse, avse, bese, buse, dase, ense, inse, kase, lase, lyse, Mose, Osse, pose.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 2 ord som på något sätt liknar ordet kuse: cirkuselefant och fokuserande.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord