Arbetare i plural

Arbetare är ordet.

Plural för arbetare är arbetare, arbetarna, arbetares och arbetarnas.

Vad är plural för arbetare?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet arbetare. Plural av arbetare är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet arbetare.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet arbetare. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet arbetare har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder arbetare?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av arbetare så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/arbetare

Du kan också söka efter arbetare direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=arbetare

Mer information om ordet arbetare:

Ordet arbetare består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 4. Vi har i vår databas även 6 synonymer inlagda.

Synonymer till arbetare:

Arbetare har dessa synonymer: arbetstagare, jobbare, knegare, löntagare, proletär, yrkesutövare

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet arbetare, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på arbetare?

Följande ord rimmar med arbetare: re, bre, fre, tre, acre, fore, hare, inre, nere, Nore, orre, pare, rare, syre, Tore.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 25 ord som på något sätt liknar ordet arbetare Här kommer de tio första: bearbetare, byggarbetare, cementarbetare, fabriksarbetare, gästarbetare, grovarbetare, gruvarbetare, hamnarbetare, hushållsarbetare och industriarbetare.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord