Hushållsarbetare i plural

Hushållsarbetare är ordet.

Plural för hushållsarbetare är hushållsarbetare, hushållsarbetarna, hushållsarbetares och hushållsarbetarnas.

Vad är plural för hushållsarbetare?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet hushållsarbetare. Plural av hushållsarbetare är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet hushållsarbetare.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet hushållsarbetare. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet hushållsarbetare har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder hushållsarbetare?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av hushållsarbetare så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/hushållsarbetare

Du kan också söka efter hushållsarbetare direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=hushållsarbetare

Mer information om ordet hushållsarbetare:

Ordet hushållsarbetare består allt som allt av 16 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 16 bokstäverna är 10, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 6.

Vad rimmar på hushållsarbetare?

Följande ord rimmar med hushållsarbetare: re, bre, fre, tre, acre, fore, hare, inre, nere, Nore, orre, pare, rare, syre, Tore.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord