Knegare i plural

Knegare är ordet.

Plural för knegare är knegare, knegarna, knegares och knegarnas.

Vad är plural för knegare?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet knegare. Plural av knegare är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet knegare.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet knegare. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet knegare har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder knegare?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av knegare så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/knegare

Du kan också söka efter knegare direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=knegare

Mer information om ordet knegare:

Ordet knegare består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till knegare:

Knegare har dessa synonymer: arbetare

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet knegare, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på knegare?

Följande ord rimmar med knegare: re, bre, fre, tre, acre, fore, hare, inre, nere, Nore, orre, pare, rare, syre, Tore.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord