Jobbare i plural

Jobbare är ordet.

Plural för jobbare är jobbare, jobbarna, jobbares och jobbarnas.

Vad är plural för jobbare?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet jobbare. Plural av jobbare är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet jobbare.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet jobbare. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet jobbare har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder jobbare?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av jobbare så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/jobbare

Du kan också söka efter jobbare direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=jobbare

Mer information om ordet jobbare:

Ordet jobbare består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till jobbare:

Jobbare har dessa synonymer: arbetare

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet jobbare, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på jobbare?

Följande ord rimmar med jobbare: re, bre, fre, tre, acre, fore, hare, inre, nere, Nore, orre, pare, rare, syre, Tore.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 2 ord som på något sätt liknar ordet jobbare: svartjobbare och tomtjobbare.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord