Arbetstagare i plural

Arbetstagare är ordet.

Plural för arbetstagare är arbetstagare, arbetstagarna, arbetstagares och arbetstagarnas.

Vad är plural för arbetstagare?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet arbetstagare. Plural av arbetstagare är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet arbetstagare.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet arbetstagare. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet arbetstagare har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder arbetstagare?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av arbetstagare så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/arbetstagare

Du kan också söka efter arbetstagare direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=arbetstagare

Mer information om ordet arbetstagare:

Ordet arbetstagare består allt som allt av 12 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 12 bokstäverna är 7, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 5. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till arbetstagare:

Arbetstagare har dessa synonymer: anställd, arbetare, lönearbetare, löntagare

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet arbetstagare, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på arbetstagare?

Följande ord rimmar med arbetstagare: re, bre, fre, tre, acre, fore, hare, inre, nere, Nore, orre, pare, rare, syre, Tore.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord