Löntagare i plural

Löntagare är ordet.

Plural för löntagare är löntagare, löntagarna, löntagares och löntagarnas.

Vad är plural för löntagare?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet löntagare. Plural av löntagare är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet löntagare.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet löntagare. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet löntagare har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder löntagare?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av löntagare så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/löntagare

Du kan också söka efter löntagare direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=löntagare

Mer information om ordet löntagare:

Ordet löntagare består allt som allt av 9 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 9 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 4. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till löntagare:

Löntagare har dessa synonymer: anställd, arbetare, arbetstagare

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet löntagare, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på löntagare?

Följande ord rimmar med löntagare: re, bre, fre, tre, acre, fore, hare, inre, nere, Nore, orre, pare, rare, syre, Tore.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord