Byggarbetare i plural

Byggarbetare är ordet.

Plural för byggarbetare är byggarbetare, byggarbetarna, byggarbetares och byggarbetarnas.

Vad är plural för byggarbetare?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet byggarbetare. Plural av byggarbetare är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet byggarbetare.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet byggarbetare. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet byggarbetare har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder byggarbetare?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av byggarbetare så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/byggarbetare

Du kan också söka efter byggarbetare direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=byggarbetare

Mer information om ordet byggarbetare:

Ordet byggarbetare består allt som allt av 12 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 12 bokstäverna är 7, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 5.

Vad rimmar på byggarbetare?

Följande ord rimmar med byggarbetare: re, bre, fre, tre, acre, fore, hare, inre, nere, Nore, orre, pare, rare, syre, Tore.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord