Bygelhäst i plural

Bygelhäst är ordet.

Plural för bygelhäst är bygelhästar, bygelhästarna, bygelhästars och bygelhästarnas.

Vad är plural för bygelhäst?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet bygelhäst. Plural av bygelhäst är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet bygelhäst.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet bygelhäst. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet bygelhäst har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder bygelhäst?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bygelhäst så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/bygelhäst

Du kan också söka efter bygelhäst direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bygelhäst

Mer information om ordet bygelhäst:

Ordet bygelhäst består allt som allt av 9 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 9 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på bygelhäst?

Följande ord rimmar med bygelhäst: gäst, fäst, däst, häst, jäst, näst, läst, väst, fräst, oläst, präst, kväst, beläst, befäst, edfäst.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord