Gästarbetare i plural

Gästarbetare är ordet.

Plural för gästarbetare är gästarbetare, gästarbetarna, gästarbetares och gästarbetarnas.

Vad är plural för gästarbetare?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet gästarbetare. Plural av gästarbetare är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet gästarbetare.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet gästarbetare. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet gästarbetare har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder gästarbetare?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av gästarbetare så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/gästarbetare

Du kan också söka efter gästarbetare direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=gästarbetare

Mer information om ordet gästarbetare:

Ordet gästarbetare består allt som allt av 12 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 12 bokstäverna är 7, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 5.

Vad rimmar på gästarbetare?

Följande ord rimmar med gästarbetare: re, bre, fre, tre, acre, fore, hare, inre, nere, Nore, orre, pare, rare, syre, Tore.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord