Proletär i plural

Proletär är ordet.

Plural för proletär är proletära.

Vad är plural för proletär?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet proletär. Plural av proletär är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet proletär.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet proletär. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet proletär har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder proletär?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av proletär så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/proletär

Du kan också söka efter proletär direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=proletär

Mer information om ordet proletär:

Ordet proletär består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till proletär:

Proletär har dessa synonymer: arbetare, egendomslös

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet proletär, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på proletär?

Följande ord rimmar med proletär: bär, där, här, kär, lär, mär, när, Pär, pär, sär, vär, enär, fjär, isär, klär.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet proletär: proletariserande.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord