Fabriksarbetare i plural

Fabriksarbetare är ordet.

Plural för fabriksarbetare är fabriksarbetare, fabriksarbetarna, fabriksarbetares och fabriksarbetarnas.

Vad är plural för fabriksarbetare?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet fabriksarbetare. Plural av fabriksarbetare är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet fabriksarbetare.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet fabriksarbetare. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet fabriksarbetare har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder fabriksarbetare?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av fabriksarbetare så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/fabriksarbetare

Du kan också söka efter fabriksarbetare direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=fabriksarbetare

Mer information om ordet fabriksarbetare:

Ordet fabriksarbetare består allt som allt av 15 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 15 bokstäverna är 9, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 6.

Vad rimmar på fabriksarbetare?

Följande ord rimmar med fabriksarbetare: re, bre, fre, tre, acre, fore, hare, inre, nere, Nore, orre, pare, rare, syre, Tore.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord