Bearbetare i plural

Bearbetare är ordet.

Plural för bearbetare är bearbetare, bearbetarna, bearbetares och bearbetarnas.

Vad är plural för bearbetare?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet bearbetare. Plural av bearbetare är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet bearbetare.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet bearbetare. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet bearbetare har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder bearbetare?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bearbetare så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/bearbetare

Du kan också söka efter bearbetare direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bearbetare

Mer information om ordet bearbetare:

Ordet bearbetare består allt som allt av 10 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 10 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 5.

Vad rimmar på bearbetare?

Följande ord rimmar med bearbetare: re, bre, fre, tre, acre, fore, hare, inre, nere, Nore, orre, pare, rare, syre, Tore.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord