Ängel i plural

Ängel är ordet.

Plural för ängel är änglar, änglarna, änglars och änglarnas.

Vad är plural för ängel?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet ängel. Plural av ängel är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet ängel.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet ängel. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet ängel har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder ängel?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ängel så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/ängel

Du kan också söka efter ängel direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ängel

Mer information om ordet ängel:

Ordet ängel består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på ängel?

Följande ord rimmar med ängel: el, del, fel, gel, hel, Hel, kel, sel, tel, Abel, adel, apel, avel, axel, Axel.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 28 ord som på något sätt liknar ordet ängel Här kommer de tio första: angel, angelägen, angelägenhet, ärkeängel, bängel, eldbegängelse, evangeliebok, evangelisk, evangelist och evangelium.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord