Angel i plural

Angel är ordet.

Plural för angel är anglar, anglarna, anglars och anglarnas.

Vad är plural för angel?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet angel. Plural av angel är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet angel.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet angel. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet angel har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder angel?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av angel så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/angel

Du kan också söka efter angel direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=angel

Mer information om ordet angel:

Ordet angel består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på angel?

Följande ord rimmar med angel: el, del, fel, gel, hel, Hel, kel, sel, tel, Abel, adel, apel, avel, axel, Axel.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 28 ord som på något sätt liknar ordet angel Här kommer de tio första: ängel, angelägen, angelägenhet, ärkeängel, bängel, eldbegängelse, evangeliebok, evangelisk, evangelist och evangelium.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord