Angelägenhet i plural

Angelägenhet är ordet.

Plural för angelägenhet är angelägenheter, angelägenheterna, angelägenheters och angelägenheternas.

Vad är plural för angelägenhet?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet angelägenhet. Plural av angelägenhet är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet angelägenhet.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet angelägenhet. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet angelägenhet har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder angelägenhet?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av angelägenhet så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/angelägenhet

Du kan också söka efter angelägenhet direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=angelägenhet

Mer information om ordet angelägenhet:

Ordet angelägenhet består allt som allt av 12 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 12 bokstäverna är 7, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 5.

Vad rimmar på angelägenhet?

Följande ord rimmar med angelägenhet: bet, det, fet, get, het, jet, set, tet, diet, dret, eget, gnet, klet, poet, smet.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord