Änglaförälder i plural

Änglaförälder är ordet.

Plural för änglaförälder är änglaföräldrar, änglaföräldrarna, änglaföräldrars och änglaföräldrarnas.

Vad är plural för änglaförälder?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet änglaförälder. Plural av änglaförälder är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet änglaförälder.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet änglaförälder. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet änglaförälder har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder änglaförälder?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av änglaförälder så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/änglaförälder

Du kan också söka efter änglaförälder direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=änglaförälder

Mer information om ordet änglaförälder:

Ordet änglaförälder består allt som allt av 13 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 13 bokstäverna är 8, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 5.

Vad rimmar på änglaförälder?

Följande ord rimmar med änglaförälder: er, cer, Jer, ler, mer, ner, Per, per, uer, aber, azer, boer, eder, eger, eker.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord