Äng i plural

Äng är ordet.

Plural för äng är ängar, ängarna, ängars och ängarnas.

Vad är plural för äng?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet äng. Plural av äng är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet äng.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet äng. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet äng har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder äng?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av äng så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/äng

Du kan också söka efter äng direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=äng

Mer information om ordet äng:

Ordet äng består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till äng:

Äng har dessa synonymer: hage

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet äng, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på äng?

Följande ord rimmar med äng: bäng, däng, gäng, häng, säng, dräng, fläng, isäng, poäng, släng, sväng, träng, gamäng, gehäng, maräng.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 909 ord som på något sätt liknar ordet äng Här kommer de tio första: abonnemang, abonnemangsavgift, abonnemangsbiljett, abonnemangsdag, abonnemangsföreställning, abonnemangskonsert, abonnemangspris, abonnemangsvillkor, ackompanjemang och ackompanjemangsinstrument.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord