Oklar i plural

Oklar är ordet.

Plural för oklar är oklara.

Vad är plural för oklar?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet oklar. Plural av oklar är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet oklar.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet oklar. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet oklar har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder oklar?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av oklar så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/oklar

Du kan också söka efter oklar direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=oklar

Mer information om ordet oklar:

Ordet oklar består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 11 synonymer inlagda.

Synonymer till oklar:

Oklar har dessa synonymer: diffus, dunkel, flummig, grumlig, luddig, oskarp, otydlig, oviss, suddig, svävande, vag

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet oklar, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på oklar?

Följande ord rimmar med oklar: ar, bar, far, kar, lar, mar, par, rar, tar, var, war, afar, bjar, char, Enar.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet oklar: oklarhet.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord