Snar i plural

Snar är ordet.

Plural för snar är snara.

Vad är plural för snar?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet snar. Plural av snar är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet snar.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet snar. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet snar har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder snar?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av snar så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/snar

Du kan också söka efter snar direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=snar

Mer information om ordet snar:

Ordet snar består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till snar:

Snar har dessa synonymer: kvick, överhängande

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet snar, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på snar?

Följande ord rimmar med snar: ar, kar, var, far, par, war, lar, tar, rar, mar, bar, Enar, klar, qvar, qwar.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 23 ord som på något sätt liknar ordet snar Här kommer de tio första: arbetsnarkoman, basnäring, besöksnäring, flicksnärta, körsnär, lyssnare, pisksnärt, pisksnärtskada, pisksnärtsskada och porssnår.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord