Lar i plural

Lar är ordet.

Plural för lar är larer, larerna, larers och larernas.

Vad är plural för lar?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet lar. Plural av lar är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet lar.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet lar. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet lar har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder lar?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av lar så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/lar

Du kan också söka efter lar direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=lar

Mer information om ordet lar:

Ordet lar består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på lar?

Följande ord rimmar med lar: ar, kar, var, far, par, war, tar, rar, mar, bar, snar, Enar, klar, qvar, qwar.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 619 ord som på något sätt liknar ordet lar Här kommer de tio första: affischpelare, äggdelare, akvarellmålare, alarm, alarmanordning, alarmist, alpseglare, altklarinett, alveolar och alveolartryck.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord