Alveolartryck i plural

Alveolartryck är ordet.

Plural för alveolartryck är alveolartryck, alveolartrycken, alveolartrycks och alveolartryckens.

Vad är plural för alveolartryck?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet alveolartryck. Plural av alveolartryck är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet alveolartryck.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet alveolartryck. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet alveolartryck har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder alveolartryck?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av alveolartryck så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/alveolartryck

Du kan också söka efter alveolartryck direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=alveolartryck

Mer information om ordet alveolartryck:

Ordet alveolartryck består allt som allt av 13 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 13 bokstäverna är 8, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 5.

Vad rimmar på alveolartryck?

Följande ord rimmar med alveolartryck: ryck, nyck, tryck, svyck, styck, knyck, dryck, aftryck, uttryck, intryck, avtryck, boktryck, rusdryck, sojadryck, stentryck.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord