Var i plural

Var är ordet.

Plural för var är varar, vararna, varars och vararnas.

Vad är plural för var?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet var. Plural av var är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet var.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet var. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet var har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder var?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av var så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/var

Du kan också söka efter var direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=var

Mer information om ordet var:

Ordet var består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till var:

Var har dessa synonymer: varenda, varje, vart

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet var, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på var?

Följande ord rimmar med var: ar, kar, far, par, war, lar, tar, rar, mar, bar, snar, Enar, klar, qvar, qwar.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 858 ord som på något sätt liknar ordet var Här kommer de tio första: 3D-skrivare, abstinensbesvär, affärsinnehavare, affektionsvärde, äggskivare, aktningsvärd, akutvårdsbil, akvarell, akvarellfärg och akvarellist.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord