Far i plural

Far är ordet.

Plural för far är fäder, fäderna, fäders och fädernas.

Vad är plural för far?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet far. Plural av far är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet far.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet far. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet far har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder far?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av far så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/far

Du kan också söka efter far direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=far

Mer information om ordet far:

Ordet far består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 5 synonymer inlagda.

Synonymer till far:

Far har dessa synonymer: fader, farsa, pappa, åk, åker

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet far, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på far?

Följande ord rimmar med far: ar, kar, var, par, war, lar, tar, rar, mar, bar, snar, Enar, klar, qvar, qwar.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 388 ord som på något sätt liknar ordet far Här kommer de tio första: adoptivfar, afar, affär, affärsbiträde, affärsbrev, affärscentrum, affärsgata, affärsinnehavare, affärsjurist och affärskontakt.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord