Par i plural

Par är ordet.

Plural för par är par, paren, pars och parens.

Vad är plural för par?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet par. Plural av par är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet par.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet par. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet par har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder par?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av par så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/par

Du kan också söka efter par direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=par

Mer information om ordet par:

Ordet par består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till par:

Par har dessa synonymer: tandem, två

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet par, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på par?

Följande ord rimmar med par: ar, kar, var, far, war, lar, tar, rar, mar, bar, snar, Enar, klar, qvar, qwar.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 622 ord som på något sätt liknar ordet par Här kommer de tio första: affärspartner, aktiesparare, allströmsapparat, allvågsapparat, alpjärnsparv, angripare, anpart, antiparallell, antipartikel och apart.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord