Bar i plural

Bar är ordet.

Plural för bar är barer, barerna, barers och barernas.

Vad är plural för bar?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet bar. Plural av bar är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet bar.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet bar. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet bar har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder bar?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bar så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/bar

Du kan också söka efter bar direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bar

Mer information om ordet bar:

Ordet bar består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 6 synonymer inlagda.

Synonymer till bar:

Bar har dessa synonymer: bardisk, kal, naken, näck, pub, skallig

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet bar, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på bar?

Följande ord rimmar med bar: ar, far, kar, lar, mar, par, rar, tar, var, war, afar, bjar, char, Enar, hvar.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 538 ord som på något sätt liknar ordet bar Här kommer de tio första: A-barn, adoptivbarn, ämbar, aneroidbarometer, anpassbar, anpassningsbar, antagbar, antändbar, antibarbarus och anträffbar.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord