Abstinensbesvär i plural

Abstinensbesvär är ordet.

Plural för abstinensbesvär är abstinensbesvär, abstinensbesvären, abstinensbesvärs och abstinensbesvärens.

Vad är plural för abstinensbesvär?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet abstinensbesvär. Plural av abstinensbesvär är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet abstinensbesvär.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet abstinensbesvär. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet abstinensbesvär har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder abstinensbesvär?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av abstinensbesvär så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/abstinensbesvär

Du kan också söka efter abstinensbesvär direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=abstinensbesvär

Mer information om ordet abstinensbesvär:

Ordet abstinensbesvär består allt som allt av 15 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 15 bokstäverna är 10, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 5.

Vad rimmar på abstinensbesvär?

Följande ord rimmar med abstinensbesvär: Pär, pär, lär, sär, kär, bär, där, mär, vär, här, när, unär, fjär, isär, tvär.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord