Stupstock i plural

Stupstock är ordet.

Plural för stupstock är stupstockar, stupstockarna, stupstockars och stupstockarnas.

Vad är plural för stupstock?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet stupstock. Plural av stupstock är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet stupstock.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet stupstock. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet stupstock har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder stupstock?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av stupstock så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/stupstock

Du kan också söka efter stupstock direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=stupstock

Mer information om ordet stupstock:

Ordet stupstock består allt som allt av 9 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 9 bokstäverna är 7, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på stupstock?

Följande ord rimmar med stupstock: ock, bock, dock, fock, kock, lock, nock, rock, block, chock, flock, krock, plock, skock, stock.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord