Konsul i plural

Konsul är ordet.

Plural för konsul är konsuler, konsulerna, konsulers och konsulernas.

Vad är plural för konsul?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet konsul. Plural av konsul är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet konsul.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet konsul. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet konsul har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder konsul?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av konsul så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/konsul

Du kan också söka efter konsul direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=konsul

Mer information om ordet konsul:

Ordet konsul består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på konsul?

Följande ord rimmar med konsul: jul, Jul, gul, kul, ful, hjul, Paul, foul, modul, herul, hemul, Kabul, manul, mogul, nodul.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 10 ord som på något sätt liknar ordet konsul Här kommer de tio första: friskvårdskonsulent, generalkonsul, konsulär, konsulat, konsulent, konsult, konsultation, konsultativ, konsulterande och solokonsult.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord