Generalkonsul i plural

Generalkonsul är ordet.

Plural för generalkonsul är generalkonsuler, generalkonsulerna, generalkonsulers och generalkonsulernas.

Vad är plural för generalkonsul?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet generalkonsul. Plural av generalkonsul är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet generalkonsul.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet generalkonsul. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet generalkonsul har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder generalkonsul?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av generalkonsul så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/generalkonsul

Du kan också söka efter generalkonsul direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=generalkonsul

Mer information om ordet generalkonsul:

Ordet generalkonsul består allt som allt av 13 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 13 bokstäverna är 8, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 5.

Vad rimmar på generalkonsul?

Följande ord rimmar med generalkonsul: jul, Jul, gul, kul, ful, hjul, Paul, foul, modul, herul, hemul, Kabul, manul, mogul, nodul.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord