Ful i plural

Ful är ordet.

Plural för ful är fula.

Vad är plural för ful?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet ful. Plural av ful är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet ful.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet ful. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet ful har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder ful?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ful så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/ful

Du kan också söka efter ful direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ful

Mer information om ordet ful:

Ordet ful består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 8 synonymer inlagda.

Synonymer till ful:

Ful har dessa synonymer: anskrämlig, frånstötande, grotesk, oattraktiv, osmakligt utseende, osnygg, rälig, vederstygglig

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet ful, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på ful?

Följande ord rimmar med ful: jul, Jul, gul, kul, hjul, Paul, foul, modul, herul, hemul, Kabul, manul, mogul, nodul, skjul.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 105 ord som på något sätt liknar ordet ful Här kommer de tio första: aktningsfull, andaktsfull, anspråksfull, ansvarsfull, asful, bakfull, besinningsfull, betydelsefull, blancofullmakt och blankofullmakt.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord