Kul i plural

Kul är ordet.

Plural för kul är kul.

Vad är plural för kul?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet kul. Plural av kul är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet kul.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet kul. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet kul har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder kul?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av kul så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/kul

Du kan också söka efter kul direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=kul

Mer information om ordet kul:

Ordet kul består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 14 synonymer inlagda.

Synonymer till kul:

Kul har dessa synonymer: fett, jättekul, komisk, kuligt, lajbans, lattjo, lustig, mysigt, rolig, roligt, skoj, skojig, trevligt, underhållande

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet kul, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på kul?

Följande ord rimmar med kul: jul, Jul, gul, ful, hjul, Paul, foul, modul, herul, hemul, Kabul, manul, mogul, nodul, skjul.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 186 ord som på något sätt liknar ordet kul Här kommer de tio första: åkerkulla, årskull, artikulation, artikulerande, atrioventrikulär, auskultant, auskultation, bakteriekultur, cirkulär och cirkulation.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord