Modul i plural

Modul är ordet.

Plural för modul är moduler, modulerna, modulers och modulernas.

Vad är plural för modul?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet modul. Plural av modul är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet modul.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet modul. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet modul har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder modul?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av modul så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/modul

Du kan också söka efter modul direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=modul

Mer information om ordet modul:

Ordet modul består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till modul:

Modul har dessa synonymer: block, delblock, enhet

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet modul, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på modul?

Följande ord rimmar med modul: jul, Jul, gul, kul, ful, hjul, Paul, foul, herul, hemul, Kabul, manul, mogul, nodul, skjul.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 3 ord som på något sätt liknar ordet modul: demodulator, modulation och modulator.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord