Hjul i plural

Hjul är ordet.

Plural för hjul är hjul, hjulen, hjuls och hjulens.

Vad är plural för hjul?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet hjul. Plural av hjul är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet hjul.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet hjul. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet hjul har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder hjul?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av hjul så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/hjul

Du kan också söka efter hjul direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=hjul

Mer information om ordet hjul:

Ordet hjul består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på hjul?

Följande ord rimmar med hjul: jul, Jul, gul, kul, ful, Paul, foul, modul, herul, hemul, Kabul, manul, mogul, nodul, skjul.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 37 ord som på något sätt liknar ordet hjul Här kommer de tio första: åttahjulig, bakhjul, cykelhjul, enhjuling, fordonshjul, framhjul, fyrhjulig, fyrhjuling, glidhjul och hjulångare.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord