Foul i plural

Foul är ordet.

Plural för foul är foul, foulen, fouls och foulens.

Vad är plural för foul?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet foul. Plural av foul är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet foul.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet foul. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet foul har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder foul?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av foul så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/foul

Du kan också söka efter foul direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=foul

Mer information om ordet foul:

Ordet foul består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på foul?

Följande ord rimmar med foul: jul, Jul, gul, kul, ful, hjul, Paul, modul, herul, hemul, Kabul, manul, mogul, nodul, skjul.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 2 ord som på något sätt liknar ordet foul: foulard och stürmerfoul.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord