Konsult i plural

Konsult är ordet.

Plural för konsult är konsulter, konsulterna, konsulters och konsulternas.

Vad är plural för konsult?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet konsult. Plural av konsult är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet konsult.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet konsult. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet konsult har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder konsult?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av konsult så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/konsult

Du kan också söka efter konsult direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=konsult

Mer information om ordet konsult:

Ordet konsult består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till konsult:

Konsult har dessa synonymer: rådgivare, rådsäljare

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet konsult, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på konsult?

Följande ord rimmar med konsult: bult, fult, pult, gult, hult, mult, kult, skult, tumult, hemult, insult, ockult, rorkult, frihult, katapult.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 4 ord som på något sätt liknar ordet konsult: konsultation, konsultativ, konsulterande och solokonsult.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord