Utläggning i plural

Utläggning är ordet.

Plural för utläggning är utläggningar, utläggningarna, utläggningars och utläggningarnas.

Vad är plural för utläggning?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet utläggning. Plural av utläggning är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet utläggning.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet utläggning. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet utläggning har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder utläggning?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av utläggning så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/utläggning

Du kan också söka efter utläggning direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=utläggning

Mer information om ordet utläggning:

Ordet utläggning består allt som allt av 10 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 10 bokstäverna är 7, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till utläggning:

Utläggning har dessa synonymer: förklaring, redogörelse

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet utläggning, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på utläggning?

Följande ord rimmar med utläggning: ding, king, ring, ting, aning, bling, kring, pling, sting, sving, thing, tjing, tving, amning, beting.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord