Utlägg i plural

Utlägg är ordet.

Plural för utlägg är utlägg, utläggen, utläggs och utläggens.

Vad är plural för utlägg?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet utlägg. Plural av utlägg är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet utlägg.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet utlägg. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet utlägg har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder utlägg?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av utlägg så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/utlägg

Du kan också söka efter utlägg direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=utlägg

Mer information om ordet utlägg:

Ordet utlägg består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på utlägg?

Följande ord rimmar med utlägg: ägg, hägg, Hägg, vägg, lägg, drägg, skägg, gnägg, boägg, belägg, lusägg, inlägg, ormägg, pålägg, måsägg.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet utlägg: utläggning.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord