Baklägg i plural

Baklägg är ordet.

Plural för baklägg är baklägg, bakläggen, bakläggs och bakläggens.

Vad är plural för baklägg?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet baklägg. Plural av baklägg är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet baklägg.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet baklägg. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet baklägg har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder baklägg?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av baklägg så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/baklägg

Du kan också söka efter baklägg direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=baklägg

Mer information om ordet baklägg:

Ordet baklägg består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på baklägg?

Följande ord rimmar med baklägg: ägg, hägg, Hägg, vägg, lägg, drägg, skägg, gnägg, boägg, belägg, utlägg, lusägg, inlägg, ormägg, pålägg.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord