Boägg i plural

Boägg är ordet.

Plural för boägg är boägg, boäggen, boäggs och boäggens.

Vad är plural för boägg?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet boägg. Plural av boägg är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet boägg.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet boägg. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet boägg har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder boägg?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av boägg så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/boägg

Du kan också söka efter boägg direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=boägg

Mer information om ordet boägg:

Ordet boägg består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på boägg?

Följande ord rimmar med boägg: ägg, hägg, Hägg, vägg, lägg, drägg, skägg, gnägg, belägg, utlägg, lusägg, inlägg, ormägg, pålägg, måsägg.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord