Vägg i plural

Vägg är ordet.

Plural för vägg är väggar, väggarna, väggars och väggarnas.

Vad är plural för vägg?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet vägg. Plural av vägg är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet vägg.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet vägg. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet vägg har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder vägg?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av vägg så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/vägg

Du kan också söka efter vägg direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=vägg

Mer information om ordet vägg:

Ordet vägg består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till vägg:

Vägg har dessa synonymer: fasad

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet vägg, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på vägg?

Följande ord rimmar med vägg: ägg, hägg, Hägg, lägg, drägg, skägg, gnägg, boägg, belägg, utlägg, lusägg, inlägg, ormägg, pålägg, måsägg.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 27 ord som på något sätt liknar ordet vägg Här kommer de tio första: betalvägg, betongvägg, brandvägg, cellvägg, glasvägg, kvagga, livmodervägg, mosvagga, plåtvägg och skjutvägg.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord